skip to Main Content

قبرس شمالی فرصت یا اتلاف وقت

سفیر اقتصادی قبرس شمالی درایران خطاب به سرمایه گذاران و تجار تاکید کرد: به قبرس شمالی امروز نگاهی همچون دبی ۳۵ سال پیش داشته باشید.

کریم خسرویان با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از کشور قبرس شمالی به عنوان بازاری بکر جهت سرمایه گذاری تجار و بازرگانان یاد کرد.

وی افزود: اگر بازار این کشور برای تجار و بازرگانان این کشور شناخته شود می تواند پتانسیل مثبتی برای تجارت، صادرات و کشتیرانی باشد.

خسرویان تاکید کرد: ما باید درچارچوب قوانین بین المللی یک دروازه مطمئن از این کشور برای خودمان ایجاد کنیم.

سفیر اقتصادی قبرس شمالی در ایران بازار این کشور را به دبی سی و پنج سال پیش تشبیه کرد و از سرمایه گذاران و تجار دعوت کرد توجه ویژه به این بازار دست نخورده داشته باشند.

شخصا با بسیاری از فعالان اقتصادی که در تماس هستم خصوصا بعد از افت ارزش لیر تمایل به تجارت با ایرانچند برابر شده خصوصا که هر دو طرف از سمت دولت ها تشویق میشن و حمایت .قراردادها به لیر خیلی داره رونق میگیره و این خصوصا برای ما ایرانیها مزیت است .

لینک خبر رو در زیر گذاشتم که خودتون ملاحظه کنید :https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-32/223154-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top